Thursday, 30 May 2024
22 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 January 2017
YBrs. Dr. Nor Fuad bin Abdul Hamid

Pengarah Seksyen Vendor, Bahagian Keusahawanan Bumiputera dan IKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Surrendren a/l Sathasivam

Timbalan Pengarah I Seksyen Industri Pembuatan, Sains dan Teknologi Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Naimah binti Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Mohammad bin Ismail

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Puan Habshah binti Ali

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBrs. Dr. Maziah binti Che Yusoff

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Seksyen K-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

05 Janury 2017
YBhg. Datuk Rashidi bin Hasbullah

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Puan Nor Yahati binti Awang

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Prasarana, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

YBhg. Dato’ Jagjit Singh a/l Nashatar Singh

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan

YBrs. Dr. Sivabalasingam a/l Veerasingam

Ketua Seksyen Economics Modelling dan Kajian Polisi Awam, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh

Ketua Seksyen, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Makroekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Puan Noriah binti Che Mud

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Pengurusan Belanjawan, Bahagian Kewangan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan

11 January 2017
Encik Rozainor bin Ramli

Timbalan Pengarah, Cawangan Khidmat Pengurusan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Acara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abdul Halim bin Hamzah

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

13 January 2017
Tuan Haji Abu Bakar bin Johar

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Pembangunan), Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Pengarah, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik W. Husbi bin Wan. Mohd

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kepolisan dan Keselamatan Sempadan, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset, Kementerian Dalam Negeri

16 January 2017
YBhg. Dato' Sri Zainal Rahim bin Seman

Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah binti Tapsir

Timbalan Ketua Pengarah (IPTA), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi

Ketua Pengarah, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Dato' Zailani bin Haji Hashim

Timbalan Pengarah, Cawangan Pembangunan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

20 January 2017
YBrs. Dr. Mohd Nor Azman bin Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Timbalan Ketua Pengarah (IPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Dato’ Salim bin Parlan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Project Management Office (PMO), Projek Sistem Kawalan Imigresen Nasional (SKIN), Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Rospiagos bin Taha

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Project Management Office (PMO,) Projek Sistem Kawalan Imigresen Nasional (SKIN), Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Muhammad Azmi bin Mohd Zain

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Sosio Ekonomi, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Lokman bin Jamaan

Pengarah (Analisis), Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Strategik, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Latif bin Ali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

23 January 2017
YBhg. Dato' Dr. Mazlan bin Yusof

Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Mohd Gazali bin Abas

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Junaida Lee binti Abdullah

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Qalam Zainuddn bin Sani

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

YBrs. Dr. Nor Azlina binti Ariffin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersilan R&D, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi


Latest Update: 25 Januariy 2017