Wednesday, 19 June 2024
12 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
02 April 2017
Encik Azman bin Ibrahim

Ketua Pegawai Eksekutif, Syarikat JKP Sdn. Bhd., Menteri Kewangan Diperbadankan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Antarabangsa, Kementerian Kerja Raya

05 April 2017
YBhg. Datuk Borhan bin Dolah

Setiausaha Persekutuan Sabah, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

YBhg. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani

Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Pembangunan Strategik), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Persekutuan Sabah, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri

10 April 2017
YBhg. Dato' Nor Inchun binti Mohamed Salleh

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato' Jaafar bin Mohamed

Pengarah, Bahagian Penguatkuasa, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

17 April 2017
YBhg. Dato' Md Ziki bin A Rahman

Pengarah, Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia

25 April 2017
YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim

Timbalan Ketua Kluster, Sub Kluster Komunikasi dan Perundingan, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Transformasi, Bahagian Strategi Korporat, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Mohd Zabri bin Yusoff

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Penyelidikan Pengurusan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ooi Seong Kang

Pengarah, Bahagian Penyelidikan Pengurusan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Nasri bin Ishak

Pengarah, Imigresen Wilayah Persekutuan, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Pengarah, Imigresen KLIA, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri


Latest Update: 11 May 2017