Wednesday, 19 June 2024
12 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
11 Disember 2017
Puan Haslina binti Abdul Hamid

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Belia dan Sukan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Puan Ramona binti Mohd Razali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Belia dan Sukan

Puan Ruziah binti Shafie

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha (Pengambilan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Zurina binti Abdul Hamid

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Hasmarulaini binti Omar

Timbalan Pengarah, Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Badurunhisam bin Mohd Nor

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh

Timbalan Setiausaha Bahagian (Makroekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Penyelidikan Ekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Meenachi a/p Muniandy (Jessica)

Ketua Seksyen (Permintaan Domestik), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Makroekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Puan Zarina binti Zakaria

Ketua Unit, Sektor Tadbir Urus Korporat, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pelbagaihala dan Kerjasama Serantau), Bahagian Antarabangsa, Kementerian Kewangan

YBhg. Datin Dr. Syahira binti Hamidon

Ketua Unit, Unit Keusahawanan & Public-Private Research Network, Kementerian Pendidikan Tinggi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Dato' Muhamad bin Musa

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perkhidmatan Perbandaran, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kesejahteraan Bandar, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik Zamakhshari bin Hanipah

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Encik Ahmad Faris bin Ahmad

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Ilango a/l Karuppannan

Timbalan Pengarah (Tugas-Tugas Khas), Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri

Felo Penyelidik Kanan (Antarabangsa), Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Ghazali bin Zainuddin

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

15 December 2017
YBhg. Dato' Khalid bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajaran), Kementerian Pendidikan

Encik Mansor bin Ibrahim @ Abd Hamid

Setiausaha Bahagian, Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Puan Roziah binti Abudin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Hussin bin Mahmud

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Mohamad Rosle bin Mamat

Pengarah, Bahagian Komunikasi Strategik, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pejabat Ketua Pengarah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Rabin bin Basir

Pejabat Ketua Pengarah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Komunikasi Strategik, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

19 December 2017
Encik Ramlan bin Abdul Malik

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

20 December 2017
Puan Nor Yahati binti Awang

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam


Latest Update: 5 February 2018