Thursday, 30 May 2024
22 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 February 2018
YB Datuk Wira Roslan bin Ibrahim

Pegawai Kewangan Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Setiausaha Kerajaan Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Puan Sabariah binti Ghazali

Pengarah, Bahagian Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Menteri Penasihat Ekonomi, Pejabat MITI Luar Negeri Washington DC, Amerika Syarikat, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Hanisan bin Hashim Abdullah

Pengarah, Bahagian Industri Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Pengarah, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

YBrs. Dr. Haniff bin Zainal Abidin

Timbalan Ketua Kluster, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Datuk Haji Mohamed Norazman bin Mohamed Ariffin

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi Latihan), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah Perlindungan Saksi, Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Kamaruzaman bin Mahmood

Timbalan Pengarah, Sektor Fasilitasi, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Tinggi

20 February 2018
Encik Hairil Yahri bin Yaacob

Perunding, Bahagian Rundingan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri


Latest Update: 8 March 2018