Monday, 27 June 2022
27 Dhu al-Qi'dah 1443
bluegreengoldred

<

Article available only in Malay.

Distributed Letter of the Year 2022:

No Distributed Letter of the Year 2022 Download
1

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Tahun 2022

2

Urusan Pemangkuan Setiausaha Pejabat Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

3

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

4

Surat Peringatan Kepada Ketua Jabatan Berkenaan Tanggungjawab Mengutip Hutang Bakal Pesara Kepada Kerajaan Sebelum Pegawai Diluluskan Persaraan

5

Pembatalan Syarat Vaksin Covid-19 Bagi Pemberian Bantuan Khas Kewangan Tahun 2022

6

Tuntutan Tambang Mengangkut Kenderaan Bukan Milik Sendiri Oleh Pegawai Kerana Bertukar dan Berpindah Rumah

7

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2022

8

Tanggungjawab Ketua Jabatan Bagi Melaksanakan Perintah Mahkamah Dalam Kes Tuntutan Nafkah

9

Surat Edaran Penambahbaikan Dasar Bekerja Dari Rumah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam

10

Surat Edaran Penambahbaikan Kemudahan Cuti Kuarantin

11

Surat Edaran Penangguhan Pelaksanaan Dasar Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam (DPSM)

12

Surat Edaran Penambahbaikan Peraturan Pengesahan Sijil Sakit Swasta Yang Melebihi 15 Hari Bagi Rawatan Pesakit Luar Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan

13

Surat Edaran Pindaan Dasar dan Peraturan Ganjaran Cuti Rehat (GCR)