Friday, 15 October 2021
08 Rabi' al-awwal 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

No Distributed Letter of the Year 2007 Download
1 Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
2 Pelaksanaan Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara Online
3 Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17
4 Perakuan Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Mengenai Penagihan Dadah, Mengunakan Atau Mengambil Selain Bagi Maksud Perubatan Atau Menyalahgunakan Suatu Dadah Berbahaya.
5 Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
6 Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
7 Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia dan Sistem Pengurusan Maklumat Personel Jabatan
8 Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri & Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS
9 Pindaan Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17
10 Pemakaian Panduan pengurusan Pejabat bagi menggantikan arahan Perkhidmatan dalam sukatan Peperiksaan Perkhidmatan dan Penilaian Tahap Kecekapan
11 Urusan Temuduga Pemangkuan Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan Zon Sabah & Sarawak
12 Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Kepada Pegawai Yang Diperuntukkan Rumah Biasa Kerajaan Di Wilayah Persekutuan Labuan
13 Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) [PT(P/O)] Gred N17 ke Gred N22 (Kumpulan Sokongan) Perkhidmatan Gunasama AM Persekutuan Bagi Semenanjung Malaysia
14 Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan
15 Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam