Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

ELAUN DALAM PERKHIDMATAN AWAM 

IMBUHAN TETAP
(ITKA, ITK ) 

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP)

​BAYARAN IMBUHAN SARA HIDUP (BISH)
BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW)
BAYARAN INSENTIF ARAHAN PERTUKARAN WILAYAH (BIAPW)
BAYARAN IMBUHAN PERUMAHAN WILAYAH (BIPW)

PEKELILING PERKHIDMATAN , SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN DAN SURAT EDARAN