Saturday, 13 July 2024
06 Muharram 1446
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

MEMPERKASA BAKAT NEGARA - MEMARTABATKAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PUTRAJAYA, 5 APRIL 2016 – Pembangunan modal insan berasaskan pengetahuan, berdaya saing dan berdaya tahan adalah salah satu teras strategik Kerajaan ke arah pencapaian aspirasi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Sehubungan itu, Kerajaan komited kepada usaha pembangunan modal insan negara melalui program penajaan sebagai langkah yang menyokong pencapaian aspirasi tersebut.

Muat Turun Kenyataan Penuh Akhbar