Tuesday, 17 May 2022
15 Shawwal 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Insrastruktur ICT Di Pusat Kawalan Utama Jabatan Perkhidmatan Awam

Briefing Date: 5 October 2020 (Monday), 9.30 am

Closing Date: 12 October 2020 (Monday), 12.00 noon

Download : Quotation: JPA(S)20/2020