Friday, 20 May 2022
18 Shawwal 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Sebut Harga Perkhidmatan Perpindahan Sektor Penilaian Kompetensi, Bahagian Perkhidmatan Di Aras 7, Blok 1, Menara Seri Wilayah, Putrajaya Ke Jabatan Perkhidmatan Awam, Kompleks C, Putrajaya

Briefing Date: 13 October 2020 (Tuesday), 9.30 am

Closing Date: 20 October 2020 (Tuesday), 12.00 noon

Download : Quotation: JPA(S)25/2020