Friday, 03 December 2021
27 Rabi' al-thani 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Maklumbalas Media - Maklum Balas Media Kenyataan Ketua Polis Negara Berhubung Gaji Polis

Di Malaysia, semua penjawat awam adalah dibayar gaji berdasarkan jadual gaji yang berkuat kuasa. Kerajaan menetapkan bayaran gaji yang merupakan upah kepada penjawat awam yang meliputi elemen untuk makanan, tempat tinggal dan pakaian (food, shelter and clothing). Di samping itu, penjawat awam juga menerima imbuhan tetap dan pelbagai jenis elaun berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu seperti kos sara hidup yang meningkat.

Download Press Feedback - Maklum Balas Media Kenyataan Ketua Polis Negara Berhubung Gaji Polis