Monday, 10 May 2021
28 Ramadan 1442
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Sebut Harga Perkhidmatan Pembangunan Modul Konsep Sistem Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Dalam Persekitaran IR4.0

Briefing Date: 5 May 2021 (Wednesday), 10.00 am

Google Meet : Google Meet

Closing Date: 10 May 2021 (Monday), 12.00 pm

Download Quotation: JPA.(S).400-5/6/16