Ahad, 25 Ogos 2019
24 Zulhijjah 1440
A- A A+

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN)


FALSAFAH INTAN

Membangunkan pengetahuan, kompetensi, nilai murni dan sikap pegawai awam bagi memastikan mereka dapat memberi perkhidmatan dengan cekap ke arah menjayakan dasar kerajaan dan agenda negara secara berkesan.

 

 • Melaksanakan latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan sikap, pengukuhan kemahiran dan pemerkasaan pengetahuan pegawai awam; dan
 • Melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan, konsultasi dan penerbitan bagi melengkapkan pegawai awam dengan bakat, kebolehan dan pemikiran yang konstruktif.

 

 • Melahirkan pegawai awam yang dinamik, progresif, kompetitif dan berkeusahawanan (kreatif dan inovatif) untuk melaksanakan tugas dengan cekap;
 • Membantu menjayakan pelaksanaan program, polisi dan agenda negara; dan
 • Menerajui pembelajaran sektor awam.

 1. Berteras keinsanan
 2. Integriti
 3. Profesionalisme
 4. Kreatif dan Inovatif
 5. Semangat Berpasukan
 6. Pembelajaran Berterusan