Sabtu, 13 Julai 2024
06 Muharram 1446
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Senarai Surat Edaran JPA Tahun 2021:

BilSurat Edaran Tahun 2021Muat Turun
2

Surat Edaran Dan Garis Panduan MySTEP/p>

2

Pengurusan Prestasi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana Secara Dual System bagi Tahun Penilaian 2022 dan 2023

3

Garis Panduan Pengurusan Premis Kerajaan Bagi Mengawal Penularan Covid-19

4

Penyeragaman Tarikh Kuat Kuasa Pembayaran Elaun-Elaun Lain Dan Kemudahan-Kemudahan Kepada Pegawai Yang Diluluskan Pemangkuan Dengan Tarikh Kuat Kuasa Pembayaran Elaun Pemangkuan Pegawai Yang Memohon Penangguhan Penempatan Di Jawatan Pemangkuan

5

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021 : Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

6

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)[PT(P/O)] Gred N26 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

7

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)[PT(P/O)] Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

8

Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM)

9

Pemanjangan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)

10

Pelanjutan Tempoh Penugasan Semula Secara Sementara Pegawai Perkhidmatan Awam

11

Pemakluman Status Pendaftaran Dan Vaksinasi Pegawai Awam Dalam Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan

12

Pemakluman Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Julai Hingga Disember Tahun 2021

13

Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19

14

Garis Panduan Pengoperasian Pejabat Kerajaan Di Bawah Perintah Kawalan Pergerakan 3.0

15

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Setiausaha Pejabat Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

16

Pemakluman Urusan Pengisian Kekosongan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) [PT(PO)] Gred N28 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

17

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021

18

Penggunaan Akaun Bank Bakal Pesara/ Penerima Pencen Terbitan Bagi Tujuan Pembayaran Pencen

19

Pemakluman Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

20

Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaann

21

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Setiausaha Pejabat Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Di Mahkamah Persekutuan Seluruh Malaysia

22

Pemakluman Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (Sp) Gred N29/N30 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

23

Arahan Urusan Penugasan Semula Secara Sementara Perkhidmatan Awam Persekutuan Semasa Tempoh Proklamasi Darurat

24

Penggunaan Frasa “Prihatin Rakyat: Darurat Memerangi Covid-19” Dalam Urusan Penyediaan Surat Kerajaan

25

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred Dv38 Ke Gred Dv40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

26

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred Dv36 Ke Gred Dv38 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

27

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29/DV30 Ke Gred DV36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

28

Urusan Pemangkuan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Gred DV19 Ke Gred DV22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

29

Arahan Pengoperasian Pejabat Kerajaan Di Bawah Perintah-Perintah Kawalan Pergerakan

30

Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (PSP) Gred N19 Ke Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

31

Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (SP) Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

32

Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Januari Hingga Jun Tahun 2021