Sabtu, 11 Julai 2020
19 Zulkaedah 1441

Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat

1. Apakah peraturan yang digunakan dalam menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat?