Selasa, 09 Ogos 2022
11 Muharram 1444
biruhijauemasmerahMemastikan keperluan sumber manusia yang berpengetahuan, terlatih dan kompeten untuk keperluan strategik sektor awam dan negara dipenuhi melalui dasar latihan dan program penajaan yang dinamik.


  1. Merancang, menggubal dan menyelaras dasar-dasar dan program-program penajaan dan latihan.
  2. Melaksanakan program-program penajaan dan program-program latihan berikut :
    1. Latihan Sebelum Perkhidmatan
    2. Latihan Dalam Perkhidmatan
  3. Menguruskan kutipan balik pinjaman dan tuntutan ganti rugi.