Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

TERMA DAN TAKRIFAN

P.U(A)1/2012
Peraturan 4 − Tafsiran


Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak termasuklah pelantikan kali pertama dan pelantikan seseorang pegawai yang sedang berkhidmat dalam mana-mana skim perkhidmatan.

Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM), Ceraian UP.1.1.1: Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service) Pelantikan seseorang calon atau pegawai untuk berkhidmat dengan agensi awam yang diuruskan mengikut PP ini bagi tempoh tertentu berasaskan kepada syarat perkhidmatan seperti yang dipersetujui dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh calon atau pegawai dengan Pihak Berkuasa Melantik

Senarai Semak

  1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U(A)1/2012
  2. Ceraian Up.1.1.1: Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)]