Rabu, 15 Julai 2020
23 Zulkaedah 1441

Tatatertib

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Tatatertib Biasa
Prosedur yang perlu dirujuk apabila berlaku pelanggaran terhadap peraturan dan tatakelakuan pegawai awam.
 

 • Peraturan 35, 36 dan 37 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
 

  • Puan Mawarni binti Sazali
   KPP(K)OB3
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  • Cik Asleen binti Abdul Rashid
   KPP(K)OA5
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 
 

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Surcaj
Surcaj adalah suatu kaedah bagi kerajaan mengutip balik segala kehilangan atau kerugian di pihak kerajaan yang telah dilakukan oleh pegawai atas sebab berikut :
 1. gagal memungut wang yang mesti dibayar;
 2. pembayaran wang yang tidak sepatutnya;
 3. kehilangan, kekurangan atau kerosakan harta kerajaan;
 4. kegagalan menyelenggarakan rekod dengan sempurna; dan / atau
 5. gagal atau melewatkan pembayaran yang sepatutnya.
 

 • Peraturan 51 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
 • Seksyen 18, Akta Prosedur Kewangan 1957
 


  • Puan Mawarni binti Sazali
   KPP(K)OB3
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  • Cik Asleen binti Abdul Rashid
   KPP(K)OA5
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Pegawai Yang Tertakluk Kepada Prosiding Jenayah
Prosedur yang perlu dirujuk sekiranya pegawai dituduh di Mahkamah atas kesalahan jenayah.

‘Disabitkan’ atau ‘Sabitan’ ertinya suatu dapatan oleh Mahkamah di bawah mana-mana undang-undang bertulis bahawa pegawai itu bersalah atas suatu kesalahan jenayah.

‘Kesalahan jenayah’ ertinya apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran atau tingkahlaku keji.

‘Mahkamah’ ertinya mahkamah termasuklah Mahkamah Syariah, yang mempunyai bidang kuasa wibawa untuk membicarakan seseorang bagi suatu kesalahan jenayah.
 

 • Peraturan 28, 29 dan 33 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
 


 • Puan Mawarni binti Sazali
  KPP(K)OB3
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 • Cik Asleen binti Abdul Rashid
  KPP(K)OA5
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 
 

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Pegawai Yang Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Dapat Dikesan
Tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-ala jua tempoh masa pada masa dan di tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.
 

 • Peraturan 26 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
 


 • Puan Mawarni binti Sazali
  KPP(K)OB3
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 • Cik Asleen binti Abdul Rashid
  KPP(K)OA5
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 
 

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Pegawai Yang Dikenakan Perintah Tahanan, Buang Negeri Dsb
Prosedur yang perlu dirujuk apabila seorang pegawai dikeluarkan perintah tahanan / pengawasan / sekatan yang dibuat di bawah mana-mana undang-undang berhubung keselamatan Malaysia, pencegahan jenayah, tahanan pencegahan, kediaman terhad, buang negeri, imigresen atau perlindungan wanita dan gadis atau kanak-kanak.
 

 • Peraturan 32 dan 33 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]
 


 • Puan Mawarni binti Sazali
  KPP(K)OB3
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 • Cik Asleen binti Abdul Rashid
  KPP(K)OA5
  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.