Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
02 Febuari 2017
YBhg. Dato’ Azini bin Mohd Shahid

Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Perunding, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mothi a/l SK Kothandabhany

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Lornie Enggong

Pengarah MAMPU Sabah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Shafie bin Taib

Pengarah Pilihan Raya Negeri Pahang, Suruhanjaya Pilihan Raya

Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya

Tuan Haji Fakhrul Razi bin Ab Wahab

Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya

Pengarah Pilihan Raya Negeri Kelantan, Suruhanjaya Pilihan Raya

Encik Mohd Nazri bin Ismail

Pengarah Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan, Suruhanjaya Pilihan Raya

Pengarah Pilihan Raya Negeri Perak, Suruhanjaya Pilihan Raya

Puan Roshana Alma binti Mohd Ali

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Foresight Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Foresight Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Che Roslan bin Che Daud

Setiausaha Bahagian, Bahagian Tanah, Ukur dan Pemetaan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Pengarah (Kemajuan Pengurusan dan Perundingan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Encik Hisamuddin bin Mohd Sujak

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah (Analisis), Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Encik Azhar bin Aziz

Timbalan Pengarah, Cawangan Skim Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Skim Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

15 Febuari 2017
YBhg. Dato’ Mohamed Elias bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

YBrs. Dr. Waitchalla a/p R.R.V. Suppiah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Puan Wong Wen Miin

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Transformasi), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan n

Timbalan Ketua Pengarah, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Yean Yoke Heng

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Puan Haslina binti Abdul Hamid

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Belia dan Sukan

Encik Fabian Bigar

Civil Service Delivery Unit (CSDU), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Civil Service Delivery Unit (CSDU), Jabatan Perdana Menteri


Kemaskini Terakhir: 15 Mac 2017