Jumaat, 04 Disember 2020
18 Rabi'ul-Akhir 1442
biruhijauemasmerah

Bil Surat Edaran Tahun 2010 Muat Turun
1 Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Anggota Pentadbiran, Ahli Parlimen, Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Serta Tanggungan Mereka Secara Online (e-GL) Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS)
2 Penangguhan Bayaran Sebahagian Ganjaran Berkaitan Persaraan Pilihan
3 Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Pegawai Awam
4 Penambahan Terma Dan Syarat Di Dalam Borang Perjanjian Pegawai Kontrak (Contract Of Service)
5 Kelayakan Pemberian Bantuan Sara Hidup Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mengikut Kursus/ Cuti Belajar Jangka Panjang
6 Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PT/PO Gunasama Persekutuan Gred N17 ke Gred N22
7 Tindakan Tatatertib Ke Atas Pegawai Awam Yang Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu Atau Meminda Sijil Cuti Sakit
8 Pelaksanaan Arahan Penempatan Dalaman Pegawai-Pegawai Awam Di Pelbagai Kementerian/Jabatan Dan PSUK Negeri
9 Pelaksanaan Kaedah Pusat Penilaian Khas Bagi Pegawai-pegawai Kumpulan Sokongan Yang Berkhidmat Selama 15 Tahun keatas dan akan bersara dalam tempoh 2 tahun
10 Penetapan Harta Di Bawah Subperaturan 10(8) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993
11 Pindaan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Bagi Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd.
12 Penambahan Syarat Pertukaran Sementara/ Peminjaman Bagi Pegawai Yang Dilantik Secara Pertukaran Sementara/ Peminjaman
13 Buku Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS Versi Terkini
14 Kelayakan Pembayaran Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2008
15 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship (18 Mei 2010)
16 Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N17 Dan Setiausaha Pejabat Gred N27
17 Pengecualian Syarat Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Untuk Urusan Pemangkuan Pegawai Penyelidik
18 Penghantaran Maklumat Bagi Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan – Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
19 Pemusatan Kursus Generik Perundangan Ke Institut Latihan Kehakiman Perundangan Dan Kursus Generik Kewangan Ke Institut Perakaunan Negara
20 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship
21 Arahan Penempatan Dan Melaksanakan Tugas Jawatan Lebih Tinggi Tanpa Kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat
22 Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa
23 Pindaan Kaedah Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2010
24 Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
25 Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2010 Kepada Contract For Service
26 Pemanjangan Pemberian Pindahan Dan Elaun/ Bayaran Kepada Waris Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan
27 Pendedahan Kepada Pegawai Yang Mempunyai Kelulusan Di Peringkat Doktor Falsafah Dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Di Kementerian Dan Jabatan
28 Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
29 Urusan Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) Di Badan Berkuasa Berkanun Dan Pihak Berkuasa Tempatan
30 Pemanjangan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berkhidmat Di Luar Negara
31 Pelaksanaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam Secara Atas Talian
32 Kit Pengenalan Perkhidmatan Awam Kepada Pegawai Baru
33 Penempatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Di Pejabat-Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Sesi 2011