Jumaat, 15 Oktober 2021
08 Rabi'ul-Awwal 1443
biruhijauemasmerah

BilSurat Edaran Tahun 2010Muat Turun
1Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Anggota Pentadbiran, Ahli Parlimen, Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Serta Tanggungan Mereka Secara Online (e-GL) Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS)
2Penangguhan Bayaran Sebahagian Ganjaran Berkaitan Persaraan Pilihan
3Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Pegawai Awam
4Penambahan Terma Dan Syarat Di Dalam Borang Perjanjian Pegawai Kontrak (Contract Of Service)
5Kelayakan Pemberian Bantuan Sara Hidup Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mengikut Kursus/ Cuti Belajar Jangka Panjang
6Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PT/PO Gunasama Persekutuan Gred N17 ke Gred N22
7Tindakan Tatatertib Ke Atas Pegawai Awam Yang Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu Atau Meminda Sijil Cuti Sakit
8Pelaksanaan Arahan Penempatan Dalaman Pegawai-Pegawai Awam Di Pelbagai Kementerian/Jabatan Dan PSUK Negeri
9Pelaksanaan Kaedah Pusat Penilaian Khas Bagi Pegawai-pegawai Kumpulan Sokongan Yang Berkhidmat Selama 15 Tahun keatas dan akan bersara dalam tempoh 2 tahun
10Penetapan Harta Di Bawah Subperaturan 10(8) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993
11Pindaan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Bagi Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd.
12 Penambahan Syarat Pertukaran Sementara/ Peminjaman Bagi Pegawai Yang Dilantik Secara Pertukaran Sementara/ Peminjaman
13Buku Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS Versi Terkini
14Kelayakan Pembayaran Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2008
15Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship (18 Mei 2010)
16Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N17 Dan Setiausaha Pejabat Gred N27
17Pengecualian Syarat Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Untuk Urusan Pemangkuan Pegawai Penyelidik
18Penghantaran Maklumat Bagi Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan – Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
19Pemusatan Kursus Generik Perundangan Ke Institut Latihan Kehakiman Perundangan Dan Kursus Generik Kewangan Ke Institut Perakaunan Negara
20Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship
21Arahan Penempatan Dan Melaksanakan Tugas Jawatan Lebih Tinggi Tanpa Kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat
22Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa
23Pindaan Kaedah Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2010
24Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
25Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2010 Kepada Contract For Service
26Pemanjangan Pemberian Pindahan Dan Elaun/ Bayaran Kepada Waris Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan
27Pendedahan Kepada Pegawai Yang Mempunyai Kelulusan Di Peringkat Doktor Falsafah Dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Di Kementerian Dan Jabatan
28Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
29Urusan Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) Di Badan Berkuasa Berkanun Dan Pihak Berkuasa Tempatan
30Pemanjangan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berkhidmat Di Luar Negara
31Pelaksanaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam Secara Atas Talian
32Kit Pengenalan Perkhidmatan Awam Kepada Pegawai Baru
33Penempatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Di Pejabat-Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Sesi 2011