PP BIL.02/1979 Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Sektor Awam (Dipinda oleh SPP Bil. 7 Tahun 1989)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:31

Additional Info

  • Tahun: 1979
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1979/pp021979.pdf