PP Bil.5/1973 Jentera Perunding Bagi Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam dan Badan-Badan (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1979)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:24

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp051973.pdf