PP Bil.19/1973 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:26

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 19
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp191973.pdf