PP Bil.06/2020 Dasar Hubungan Majikan-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam - Majlis Bersama Kebangsaan

Last modified onTuesday, 22 December 2020 11:36

Additional Info

  • Tahun: 2020
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf