PP BIL.09/1977 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas (Lihat Pindaan dalam PP Bil. 6 Tahun 1983 dan PP Bil. 2 Tahun 1981 dan Bil. 8 Tahun 1984)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:20

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp091977.pdf