PP Bil.01/1981 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas (Pindaan kepada PP Bil. 9 Tahun 1977)

Last modified onThursday, 08 June 2017 16:12

Additional Info

  • Tahun: 1981
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1981/pp011981.pdf