PP BIL.02/1981 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas (Lihat Pindaan SPP Bil. 5 Tahun 1982)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:36

Additional Info

  • Tahun: 1981
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1981/pp021981.pdf