PP BIL.06/1983 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas (Meminda Lampiran "A" dalam PP Bil. 9 Tahun 1977)

Last modified onMonday, 05 June 2017 11:21

Additional Info

  • Tahun: 1983
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1983/pp061983.pdf