PP BIL.07/1986 Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas (Meminda Jadual persatuan-persatuan Ikhtisas dalam Lampiran "A" PP Bil. 9 Tahun 1977)

Last modified onMonday, 05 June 2017 11:17

Additional Info

  • Tahun: 2002
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp071986.pdf