PP BIL.02/1992 Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Sektor Awam (Memansuhkan PP Bil. 2 Tahun 1979 dan SPP Bil. 7 1989)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:31

Additional Info

  • Tahun: 1992
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1992/pp021992.pdf