SPP Bil.04/1987 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/1979 Mengenai Perkataan "Buruh Kasar"

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:06

Additional Info

  • Tahun: 1987
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1987/spp041987.pdf