SPP Bil.11/1989 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1979 Mengenai Perkataan "Buruh Kasar" (Meminda PP Bil. 2 Tahun 1979

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:25

Additional Info

  • Tahun: 1989
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Hubungan Majikan Pekerja
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1989/spp111989.pdf