SPP Bil.9/2007 Kaedah Pengisian Jawatan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Berkanun

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:30

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp092007.pdf