SPP Bil.04/2009 Kesan Ke Atas Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:24

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp042009.pdf