PP Bil.24/1973 Cuti Tidak Bergaji Bagi Pegawai-Pegawai Perempuan Yang Mengikuti Suami Mereka Yang Bertugas Dengan Kerajaan Di Pejabat-Pejabat Luar Negeri (Dibatalkan oleh PP Bil. 6 Tahun 1986)

Last modified onThursday, 08 June 2017 08:52

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 24
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp241973.pdf