SPP Bil.04/1996 Cuti Tanpa Gaji Tidak Boleh Diambil Kira Untuk Tujuan Notis Perletakan Jawatan

Last modified onThursday, 08 June 2017 16:24

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1996/spp041996.pdf