SPP Bil.01/1997 Pindanan kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 - Kursus Induks Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB)

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:44

Additional Info

  • Tahun: 1997
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1997/spp011997.pdf