PP BIL.01/1984 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5,Tahun 1980 : Peperiksaan Am Kerajaan (Meminda PP Bil. 5 Tahun 1980)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:57

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1984/pp011984.pdf