PP BIL.03/1987 Nilaitaraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dan Sains Am Dari Universiti-Universiti Di Amerika Syarikat (Dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1995)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:46

Additional Info

  • Tahun: 1987
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Batal
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1987/pp031987.pdf