SPP Bil.07/2010 Pindaan Kepada Lampiran A "Senarai Skim" Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sanrjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:08

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp072010.pdf