Peraturan-Peraturan Mengenai Peperiksaan Perkhidmatan Awam (Membatalkan PP Bil. 2 Tahun 1982)

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:19

Additional Info

  • Tahun: 1998
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1998/pp041998.pdf