PP Bil.10/2001 Garis Panduan Permohonan Pengiktirafan Kelayakan Untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:10

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2001/pp102001.pdf