SPP Bil.02/1985 Sukatan peperiksaan Khas Untuk Tujuan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Di Dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:07

Additional Info

  • Tahun: 1985
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1985/spp021985.pdf