PP Bil.10/2006 Penetapan Semula Nilai Taraf Baru Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti di Mesir Dan Arab Saudi

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:01

Additional Info

  • Tahun: 2006
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2006/pp102006.pdf