SPP Bil.02/2005 Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:33

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Latihan & Pembangunan Kompetensi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2005/spp022005.pdf