Saraan (Arkib)

Pekeliling Perkhidmatan   |   Surat Pekeliling Perkhidmatan

 • Sebelum JKK 1976   PP | SPP
 • JKK 1976 PP | SPP
 • SSB 1992  PP* | SPP
 • SSM 2002 PP* | SPPElaun

 
 • Imbuhan Tetap PP | SPP
 • Kos Sara Hidup / Penempatan PP | SPP
 • Tugasan & Pekrhidmatan PP | SPP
 • Prestasi (Bonus dll) PP | SPP
 • Bahasa PP | SPP*
 • Pelbagai PP | SPP
 
 • Waktu Kerja PP | SPP*
 • Cuti (Urusan peribadi, Keluarga & kecemasan) PP | SPP
 • Cuti (Kesihatan) PP | SPP
 • Cuti (Aktiviti Kesatuan, Kemasyarakatan & Pembangunan Diri) PP | SPP*
 • Peraturan Khusus (Sektor Pendidikan/Perubatan & Keselamatan) PP* | SPP*
 • Syarat & Peraturan Cuti PP | SPP*
 
 
 
* Tiada PP/SPP dalam kategori tersebut buat masa ini