PP BIL.08/1983 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1983 Mengenai Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Meminda beberapa peruntukan dalam PP Bil. 3 Tahun 1983. Dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1993)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:07

Additional Info

  • Tahun: 1983
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1983/pp081983.pdf