PP Bil.2/1971 Retiring Allowance And Gratuity Norms (Lihat juga PP Bil. 8 Tahun 1959)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:23

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp021971.pdf