PP Bil.3/1971 Chara2 (Criteria) Menentukan Taraf Penchen Pekerja2 Dalam Bahagian IV Dan Peratoran2 Meletakkan Mereka Ka-Dalam Perjawatan Berpenchen

Last modified onMonday, 05 June 2017 09:12

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp031971.pdf