PP Bil.11/2019 Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan

Last modified onMonday, 30 December 2019 23:45

Additional Info

  • Tahun: 2019
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp112019.pdf